Helemaal ges©hift

Energie……! uitstraling……! waren woorden waar ik vroeger behoorlijk allergisch voor was. ‘Soft’ taalgebruik waar ik helemaal niets mee kon. Niet logisch en niet concreet. Woorden die in mijn Psychologie studieboeken niet voorkwamen. Maar ik hecht al wel heel lang aan allerlei wijsheden uit het Verre Oosten. Chakra’s en meridianen zijn mij eveneens zeer vertrouwd. Fenomenen die nu in het westen goed zijn ingeburgerd en bovendien wetenschappelijk vastgesteld. Sinds kort praat ik ook zelf gemakkelijker over deze zaken en woorden als energie en uitstraling horen daarbij. Alan Seale heeft daarbij voor mij een grote rol gespeeld.

‘Transformational presence’ is gebaseerd op de Quantum theorieën en die doen daar ook niet moeilijk over. Alles is energie, trilling, beweging. Gevoelens, gedachten en acties. Energie die niet stuk te krijgen is, maar alleen van vorm blijft veranderen, transformeert. Zoals een rups in een vlinder. En het gaat zelfs verder dan een onbewuste gedaanteverandering. Je kunt er namelijk zelf voor kiezen! Het is gemakkelijk genoeg om te blijven zeuren over anderen en hoe zij moeten veranderen om het leven voor jou aangenamer te maken, maar ik, en jullie dus ook, heb een keuze om niet te zeuren, maar het heft in eigen handen te nemen en een vorm of gedaante te kiezen die mij goed doet. Niet afwachten dus…..want vanzelf wordt het leven écht niet beter. Niet meegaan op de stroom van negatieve gevoelens en gedachten, maar aanhaken aan positieve.

‘Wie wil ik zijn in deze situatie’? ‘Hoe wil ik me daartoe verhouden’? En als ik mijn keuze heb bepaald, wat kan er dan gebeuren, wat kan dan manifest worden? Mijn uitstraling verandert, de ander daarom ook. Dat is immers de wet van oorzaak en gevolg. En dan ontstaan nieuwe kansen en mogelijkheden voor samen- in plaats van tegenwerking. Het transformatie proces is niet meer dan dat. Een verandering van perspectief…een zogenaamde shift. Anders naar een situatie kijken en daardoor een ander gevoel in jezelf oproepen. Het vergt enige oefening, dat wel. Maar oefening baart kunst, zoals we weten en als dat leidt tot een gelukkiger leven… ben ik helemaal vóór!

Een leven in balans, evenwichtig. Met even veel aandacht voor mijn geloofsovertuigingen en waarden als voor mijn acties en resultaten. Steeds goed afgestemd op elkaar. De Engelsen hebben daar zulke mooie uitdrukkingen voor als: “to practise what you preach” of “to walk the talk”. De wet van congruentie. En als ik bedenk wat de Japanse professor Masaru Emoto heeft ontdekt, is mijn nieuw verworven perspectief compleet. Hij ontdekte namelijk dat de trillingen die worden voortgebracht door liefdevolle gevoelens en gedachten de structuur van water kunnen veranderen in harmonieuze patronen. En dat, als dit zo is, dit ook geldt voor alle overige fenomenen. Verandert de vibratie, dan verandert de situatie. Als iemand in een groep zijn trilling verandert, dan heeft dit effect op de hele groep. Zou dit het effect dan ook kunnen zijn van bij voorbeeld gebedsketens? Inmiddels geloof ik van wel en moet er alleen nog wat meer onderzoek worden gedaan om het ook echt aan te tonen.

Nee, het kostte even tijd voordat ik mijn geloof ook durfde toegeven en uitdragen. Ik moet bekennen dat de wetenschap me daarbij enorm heeft geholpen. Reden om nu ook vaker op mijn intuïtie te vertrouwen. Wat goed voelt zal ongetwijfeld zijn terug te voeren tot ‘positive vibes’ die míj tegemoet komen en waarop ik onbewust reageer. Het is dat ik niet continue aan apparatuur lig om het met mijn eigen ogen vast te stellen! Waar een academische opleiding niet goed voor is hummm…….

Rest mij niets anders dan maar te vertrouwen.
Te vertrouwen op mijn eigen gewaarwordingen,
op mezelf.

 

Ian van Lidth de Jeude
Psycholoog/consulent
Van Ede & Partners Amsterdam