Uitnodiging

Iedereen schept zijn eigen beeld en die beelden houden we elkaar voor:
welkom in ons theater!

Beeldvormen doen we allemaal elke dag continu. De werkelijkheid bestaat niet. Iedere mens schept zichzelf een eigen werkelijkheid: we ervaren de wereld, vormen een referentiekader en bekijken alles door onze persoonlijke bril die continu van kleur verandert.

De auteurs van deze blog reflecteren op iets dat zij in hun dagelijks leven zijn tegengekomen en leggen verbanden met dingen die zij daarmee associëren. Zij laten daarbij ook iets van hun beleving, hun eigen innerlijk theater zien. Door de terugkoppeling naar de eigen alledaagse ervaring, hopen we dat de lezer iets van herkenning vindt.

We bloggen over het dagelijks theater dat zich in ons binnenste afspeelt, reagerend en kijkend naar het dagelijks theater van de wereld om ons heen. We willen onze verbazing over onszelf en de wereld delen, omdat we denken dat dat betekenis kan hebben. Omdat beeldvorming van betekenis is.

Wanneer je met ons mee wilt kijken, beeldvormen, beschouwen, beschrijven en betekenen is je blog welkom als die aan een paar simpele criteria voldoet:

  • Je blog is in de ik-vorm geschreven: opvattingen van de werkelijkheid, beeldvorming en de beschouwing daarvan zijn per definitie persoonlijk.
  • Je blog is niet alleen theoretisch van aard, maar raakt aan een voorval of ervaring uit het dagelijks leven.
  • Je blog is niet polariserend maar verbindend van aard.
  • Je blog getuigt van respect voor jezelf, de ander en de rest van de wereld.

We hebben deze criteria opgesteld omdat we geen vertekenend beeld willen scheppen. Wij behouden ons het recht voor om te beslissen of een ingezonden blog wel of niet aan deze criteria voldoet.

Leave a Reply